خلاصه کامل بازی ساوتهمپتون ١ – ٠ ارسنال برای دیدن سایر هایلایت ها و دنبال کردن اخبار داغ فوتبال با آنساید همراه باشید .