در چنین روزی در 2003 دیوید سیمن دروازه بان اسطوره ای آرسنال یکی از به یاد ماندنی ترین واکنش های جام حذفی انگلیس را به ثبت رساند.

 

به گزارش آنساید در بازی جام حذفی آرسنال مقابل شفیلد یونایتد، دیوید سیمن با یک سوپرسیو استثنایی مانع گلزنی پائل پسکیسولیدو، بازیکن شفیلدیونایتد شد و راه دروازه را بر این تیم تنها شش دقیقه قبل از پایان بازی بست.

سیمن در آن بازی درحالی که نزدیک به چهل سالش بود، هزارمین بازی خود را تجربه میکرد که باعث شد خاطره ای دلنشین تر از صعود به مرحله بعدی جام حذفی در هزارمین بازی خود به یاد ها بگذارد.

گلر آرسنالی که در انتهای بازی پیراهن خود را با همتای خود در تیم حریف عوض کرده بود، بعد از متوجه شدن این ماجرا لباسش را پس گرفت.

پدی کنی دروازه بان شفیلد یونایتد:

در زمان بازی خیلی متوجه خوب بودن واکنش نشدم چراکه بدترین ویوی زمین مال من بود. بعد ها میلیون ها بار این را دیدم و فکر نمیکنم کلمه ای بتواند آن را توضیح دهد. چه زمان خوبی از شاید بهترین سیو خود رونمایی کرد.

پیتر اشمایکل افسانه ای منچستریونایتد هم این واکنش را بهترین سیوی که دیده بود قلمداد کرد.

در انتها، این آرسنال بود که با پیروزی مقابل ساوتهمپتون جام حذفی را به خانه برد.